Special Offer: Resort Promo Package!
Book your hotel or resort room online now
Renting in Singapore is Official Partner of Agoda and Booking.com
Renting in Singapore
Relocating to Singapore
"Bryan and Esther never took longer than a few hours to reply to my emails." - Duncan, Australian expat
Expats in Singapore

Renting in SingaporeWelkom in Singapore
Renting in SingaporeOns mission statement
Renting in SingaporeWaarom Singapore

Your dream accommodation

Renting in SingaporeTijdelijk onderdak
Renting in SingaporeVrijstaand of condo
Renting in SingaporeUw huurbudget
Renting in SingaporeDroomhuis criteria
Renting in SingaporeBegin uw zoektocht
Renting in SingaporeOpgepast voor fraude
Renting in SingaporeDagelijkse kosten
Renting in SingaporeGratis aanvraag

Rent tips

Renting in SingaporeDos & don'ts
Renting in SingaporeVeel gestelde vragen
Renting in SingaporeIntentieverklaring (LOI)
Renting in SingaporeGratis huurcontract (TA)

Showcase your property here

Renting in SingaporeGratis video promotie   van uw huurwoning
Renting in Singapore


   EmailSitemapTell a friendMaak een bookmarkContact onsClick here for English                         
Renting in Singapore
Aanvraag versturen

Begin uw zoektocht naar uw nieuwe huis

Ok, nou dat u uw persoonlijk verlangenlijstje heeft samengesteld, is het tijd dat u een kijkje neemt naar wat er zoal te vinden is. In Singapore gaat dat in de regel gepaard met de volgende stappen.

1. De makelaar

Wanneer u klaar bent met het uitvissen van wat u precies zoekt en u uw verlangenlijstje heeft samengesteld, kunt u een makelaar inschakelen. Gewapend met uw verlangenlijstje kan hij zijn zoektocht beginnen naar woningen die aan uw wensen voldoen. Vervolgens vangt u samen met de makelaar de screening procedure aan. D.w.z. dat uw gezamenlijks langs de diverse kandidaat woningen gaat om deze te bezichtigen, zodat u hier uw persoonlijke oordeel over kunt vellen.

TIP: neem uw afgedrukte criterialijstje mee wanneer u de woningen gaat bezichtingen, zodat u niet alleen een geheugensteuntje heeft maar ook notities kunt maken. Ook handig is de camera functie van uw mobieltje, want hiermee kunt foto's maken van aspecten aan de woningen die uw aandacht trekken. Van belang in dit stadium is dat u goed uitkijkt voor reparatie- en oplapgevallen. Vertrouwt u het niet helemaal, dan kunt u er het best meteen naar vragen. Zeker wanneer de vorige bewoner nog aanwezig is, doet u er goed aan uw kans te grijpen en hem of haar te vragen waar men eventueel minder over te spreken is. Uiteraard geldt dat ook voor de eigenaar van het huis, mocht deze ter plekke zijn. Nuttige vragen te stellen zijn bijvoorbeeld of er sprake is van geluidsoverlast a.g.v. verkeer of constructie, hoe de zon staat tijdens het middaguur en of er verborgen gebreken zijn.

2. Uw huurvoorstel

Er komt vaart in de procedure. U heeft een woning gevonden die bij u in de smaak valt; het is nu zaak om de verhuurder op de hoogte te stellen van uw interesse. Maar voordat u dat doet, adviseer ik dat u uw makelaar informeert over de hoogte van de huur die u wenst te bieden. Immers, uw makelaar heeft eerder met dit bijltje gehakt en weet exact of uw bod marktconform is of niet. Zodra u consensus heeft bereikt met uw makelaar is het tijd om e.e.a. kenbaar te maken aan de verhuurder.

Vanaf nu is het zaak om formeel te werk te gaan.

3. LOI (Letter Of Intent oftewel intentieverklaring)

Om uw woningkeuze vast te leggen, dient u deze keuze te formaliseren. Dit houdt in de praktijk in dat u de eigenaar van de woning een blijk van interesse toont. Deze blijk van interesse is de intentieverklaring, hier de Letter Of Intent geheten. Om aan te geven dat u in goed vertrouwen handelt, is het daarnaast de gewoonte om een aanbetaling te doen, normaal gesproken is dit een huurbedrag t.w.v. een maand.

TIP: Klik hier voor een voorbeeld van een intentieverklaring die zo'n beetje alle belangrijke punten bevat.

Door uw intentieverklaring te aanvaarden geeft de verhuurder aan voornemens te zijn om tijdens de onderhandelingen tussen u en hem die nu volgen het pand niet langer beschikbaar te houden voor andere gegadigden. A propos, idealiter heeft u in dit stadium over het gros van de items in de intentieverklaring reeds akkoord bereikt.

Op het moment dat u het door de huisbaas ondertekende exemplaar van de intentieverklaring terug heeft ontvangen, bent u hard op weg zijn huurder te worden.

NB: De aanbetaling die u eerder deed wordt in geen geval gerestitueerd als u nadien van gedachten verandert. Het is daarom zaak om deze aanbetaling alleen te doen wanneer u er 100% van overtuigd bent dat u de woning in kwestie daadwerkelijk wilt huren. D.w.z. mocht u daarna toch van gedachten veranderen, dan dient u het betaalde bedrag als verbeurd te beschouwen. Overigens, ik stel sowieso voor dat u al uw accommodatie-gerelateerde betalingen per cheque doet. Dat klinkt wellicht wat ouderwets, zeker in Singapore, dat op gebied van IT en elektronisch betalingsverkeer niet aan het westen onder doet. Maar de ervaring leert mij dat bij lange na niet alle huis- en huurbazen even betrouwbaar zijn.

TIP: Voorzie de intentieverklaring altijd van een verloopdatum, een week later of daaromtrent. Hierdoor moet de verhuurder uw aanbetaling direct na het verlopen van de intentieverklaring terugbetalen.

4. Uw verhuurder gaat akkoord

In deze fase kunnen er twee dingen gebeuren. A: Uw onderhandelingen met de verhuurder lopen niet goed af, d.w.z. de verhuurder gaat niet akkoord met uw huurvoorstel en u ontvangt uw aanbetaling terug. B: De intentieverklaring valt in goede aarde, en u komt in de volgende fase terecht. Laten we hier uit gaan van optie B.

5. TA (Tenant's Agreement) oftewel intentieverklaring

De TA, oftewel het huurcontract, bevat de diverse afspraken, bepalingen en door beide partijen overeengekomen huurbedrag en moet door zowel u als de verhuurder worden ondertekend. In feite is het huurcontract een verder uitgediepte en uitgewerkte variant van de intentieverklaring. Het is m.o.m. een opsomming van de wederzijdse verantwoordelijkheden, de plichten en de rechten. In de meeste gevallen voldoet een eenvoudig voorbeeldmodel prima als basis, en kunnen de kosten gedrukt worden. Echter, mocht het nodig zijn om een aantal modificaties en aanvullingen aan te brengen, dan is het raadzaam om het eindproduct door een advocaat te laten toetsen, omdat het zwaartepunt van de wet in Singapore over het algemeen in het voordeel van de verhuurder doorslaat.

Overigens, aangezien de geadverteerde huurwaarde n.o.t.k. zijn, stel ik voor om vooral niet te terughoudend te zijn bij de onderhandelingen van de hoogte van de huur. Bent u in een impasse beland, probeer dan het volgende. U stapt af van het verzoek tot een verdere verlaging van de huur en vraagt daarvoor in de plaats een maand huur korting. In de regel wijkt dit niet eens zo veel af van uw eerdere verzoek, maar de verhuurder heeft dan meer de indruk dat hij de onderhandeling winnend heeft afgesloten. Win-win derhalve. Vergeet daarnaast ook niet de huurtermijn als breekijzer in uw voordeel in te zetten, want ook daar is men gevoelig voor hier.

6. Afronden van de procedure

Nu dat het huurcontract door beide partijen is ondertekend, kunt u een kopie exemplaar van uw paspoort en uw werkvergunning aan uw verhuurder doen toekomen, tezamen met een voorschot van de huur, alsmede een borgsom, meestal een huurbedrag t.w.v. een maand. Ter uwer info, de borg wordt aan het eind van het huurcontract aan u terugbetaald - zij het meestal rentevrij - tenzij er schade aan het pand wordt geconstateerd; uw borg wordt in deze gevallen de reparatiekosten in mindering gebracht.

TIP: Tegen de dat u helemaal bent gesetteld in Singapore zult u zich realiseren zich hoe vaak u werd verzocht een kopietje van uw paspoort en uw werkvergunning, het zogeheten EP, het Employment Pass, in te leveren. Gaat u dus eerdaags naar de drukker om deze te kopieren, laat dan meteen enkele tientallen kopietjes afdrukken, want die zullen u vrijwel allemaal van pas gaan komen.

Andere bijzonderheden waar u even bij moet stilstaan voordat u het huurcontract tekent.

  • Zorg ervoor dat de verhuurder daadwerkelijk de echte verhuurder is. En vraag altijd naar een geldig ontvangstbewijs.


  • Het bedrag van de aanbetaling die u eerder deed wordt tegen het huurvoorschot en de borg weggestreept.


  • Uw borg wordt niet terug betaald wanneer u het huurcontract vroegtijdig heeft beëindigd.


  • De verhuurder heeft het recht om alle onkosten die voortkomen uit het vroegtijdig beëindigen van het huurcontract op u te verhalen d.m.v. het desbetreffende bedrag op uw borg in mindering te brengen. Het is in dit licht beter om alle eventuele gebruikssporen en/of schade aan de woning zelf te repareren, omdat de kosten hiervan in negen van de tien keer dan lager uitvallen.


  • Bewaar uw complete correspondentie en alle transactiebewijzen, zodat u hier later altijd op terug kunt vallen


  • Sommige huurbazen maken onderscheid tussen de huur van het pand, an sich, en de huur van de inboedel. Dit is tamelijk doortrapt en zeker niet te goeder trouw. Wees daarom altijd 100% zeker dat het afgesproken huurbedrag exact het totaalbedrag is en er nadien geen slinkse extra's bij komen. De items die hieronder aan de revue passeren zijn daarentegen wel bonafide extra's.
7. Courtage

Bij een huurcontract van minder dan 12 maanden, bent u de makelaar eenmalig 50% van het maandelijks te betalen huurbedrag schuldig. Bestaat het contract uit een periode van maximaal 24 maanden, dan is de aan de makelaar te betalen courtage 100% van het maandelijks te betalen huurbedrag.

8. Leges

Om het huurcontract te verzilveren, dient dit gecertificeerd te worden, in dit geval door de overheid, namelijk de IRA, de Inland Revenue Authority. De kosten hiervoor, de leges, hier in Singapore, Stamp Duty geheten, dienen te worden voldaan door de huurder. Het is aan te bevelen om deze stap niet over te slaan omdat u dan niet alleen in overtreding bent maar daarnaast ook mogelijk in de problemen komt mocht er een conflict ontstaan tussen u en uw verhuurder.

Hier kunt u inzien hoeveel de leges in uw geval zijn.

9. Uw intrek nemen

Nadat u de sleutels tot uw nieuwe woning heeft ontvangen, mag u best een beetje trots zijn op uzelf terwijl u naar binnen wandelt. Dit is immers uw nieuwe thuis voor de komende tijd en u heeft het allemaal toch maar mooi geregeld.

Het is nu echter wel zaak dat u het huis eens goed aan een nauwkeurige inspectie onderwerpt. Kijk goed naar de airco, de water-boiler en de diverse andere elektrische apparatuur. Controleer ook de fittings en de muren, het meubilair (indien van toepassing), de tegels en uiteraard ook de inboedellijst. Vooral dat laatste is cruciaal, omdat u in dit stadium meteen melding moet maken van eventuele voorwerpen die ontbreken. Maar ook is het nuttig om de conditie van e.e.a. te noteren en foto's te maken van eventuele twijfelgevallen. Stel uw verhuurder liefst zo spoedig mogelijk na uw intrek op de hoogte door hem uw bevindingen te emailen, zodat u bij het verlopen van uw huurcontract, m.n. tijdens de afronding van de formaliteiten, volledig beslagen ten ijs komt, mochten deze kwesties tegen die tijd nog niet verholpen zijn, dan wel mogelijk zelfs verergerd zijn.

TIP: In Singapore is de verhuurder verantwoordelijk voor reparaties aan witgoed en airco's wanneer deze binnen een maand na uw intrek defect raken.

10. Gas, licht, water, Internet, enz.

Omdat de huur exclusief energie, water, telefoon en internet is, dient u deze zelf aan te vragen. U kunt dit in Singapore volledig online aan. Gebruik hiervoor de volgende websites:

U kunt deze zaken ook aan mij over laten. Indien u dat wenst, zal ik u de betreffende formulieren doen toekomen. N.B. De diverse instanties zullen in alle gevallen uw persoonlijke gegevens willen verifieren; het is daarom essentieel dat u alle documenten ondertekent en voorziet van kopietjes van uw paspoort, Employment Pass (daar heb je ze weer) en huurcontract.

Ok, met bovenstaande informatie kunt u uw eerste stap nemen. Klik hier om me uw verlangenlijstje te laten weten, waar uw voorkeur naar uit gaat, waar u het liefst wilt gaan wonen enz. Met deze gegevens kan ik u van een aantal voorstellen voorzien, zodat we deze kunnen gaan bezichtigen.

Tip: Bookmark deze site, want ik ben ervan overtuigd dat onze informatie vaak genoeg van pas zal komen tijdens uw eerste periode in Singapore.


Bayshore Park, the Pearl of the East
Bayshore Park sea viewKlik hier voor onze korte termijn huur appartementenHandy rent links

Renting in SingaporeWoordenlijst
Renting in SingaporeHotlinks
Renting in SingaporeBelangrijke lokale info
Renting in SingaporePartners
Renting in SingaporeFeestdagen/Events
Renting in SingaporeKaarten van Singapore
  - ziekenhuizen
  - internationale scholen
  - golfclubs
  - vliegveld
  - districten
  - bezienswaardigheden
  - natuurparken

Bayshore Park rentals

Renting in SingaporeVakantiegevoel
Renting in Singapore

  

Book your hotel or resort room online now